1.    Първи болничен – подава се само болничния и декларация за банкова сметка, ако преди това не е била подавана;
2.    Втори болничен – подава се само болничния;
3.    Трети болничен – подава се болничния, Декларация за обстоятелствата за изплащане на парично обезщетение при бременност и раждане на основание чл. 50, ал. 1 и 51 от КСО (приложение 1 към чл. 3, ал. 3 и 4) и акта за раждане;
4.    След това се подава Заявление-декларация за изплащане на парично обезщетение при бременност и раждане на основание чл. 50, ал. 1 и чл. 51 от КСО за остатъка от 135 до 410 календарни дни (приложение 2 към чл. 4), Декларация за ползване на отпуск по чл. 163, ал. 1 или ал. 6 от КТ (приложение 7), акта за раждане, Заявление до работодателя по чл. 163, ал. 1 и чл. 45, ал. 1, т. 2 от НРВПО, Заповед за разрешаване на отпуската по чл. 163, ал. 1 от КТ;
5.    След като изтекът 410 дни се подава Заявление-декларация за изплащане на парично обезщетение за отглеждане на малко дете на основание чл. 53 от КСО (приложение 3 към чл. 5), акта за раждане, Заповед за ползване на отпуск по чл. 164, ал. 1 от КТ.

Е – услуги

  • Порталът „ Трудова медицина” позволява използването на новите информационни  технологии при доставката на определен вид услуги.
  • Лесно, бързо и удобно Е-портал предоставя .достъп до следните групи услуги:

- информационни услуги;
- услуги за интерактивна комуникация;
- провеждане на обучителен е- курс;
- предоставяне на необходими документи относно: ЗБУТ, противопожарно досие
- извършване на специализирани измервания