Определяне на годината за ранно пенсиониране на учителите

 

Чести са случаите в практиката, когато учители задават въпроси във връзка с

възможността за ранно пенсиониране. Поредното подобно питане провокира

изготвянето на настоящия информационен материал. В него са посочени и конкретни примери за улеснение при определяне на възрастта за всеки конкретен случай.

Има промяна в реда на определяне на годината за ранно пенсиониране на учителите с Предписание от НОИ в сила от 01.01.2013г. , &6, т.32 „б” и „в” от ПЗР на КСО. Според него учителите придобиват право на пенсия за осигурителен стаж по параграф 5, ал.1 от ПЗР на КСО 3 (три) години по рано от възрастта им за пенсиониране по чл.68, ал.1 и 2 от КСО. От годината на пенсионирането им по общия ред се прави изчисление с три години назад, за да се получи времето за тяхното ранно пенсиониране. Изчисляването на времето за ранно пенсиониране е индивидуално за всеки.

ОБЩ РЕД ЗА ПЕНСИОНИРАНЕ
ЗА ОСИГУРИТЕЛЕН СТАЖ И ВЪЗРАСТ
(чл. 68, ал. 1 и 2 КСО)

 

Година на

пенсиониране

Жени

Мъже

възраст

стаж

възраст

стаж

2011

60 г.

34 г.

63 г.

37 г.

2012

60 г. и 4 м.

34 г. и 4 м.

63 г. и 4 м.

37 г. и 4 м.

2013

60 г. и 8 м.

34 г. и 8 м.

63 г. и 8 м.

37 г. и 8 м.

2014

61 г.

35 г.

64 г.

38 г.

2015

61 г. и 4 м.

35 г. и 4 м.

64 г. и 4 м.

38 г. и 4 м.

2016

61 г. и 8 м.

35 г. и 8 м.

64 г. и 8 м.

38 г. и 8 м.

2017

62 г.

36 г.

65 г.

39 г.

2018

62 г. и 4 м.

36 г. и 4 м.

65 г.

39 г. и 4 м.

2019

62 г. и 8 м.

36 г. и 8 м.

65 г.

39 г. и 8 м.

2020

63 г.

37 г.

65 г.

40 г.

Примери:

- жени

1. Ако жената е родена на 03.12.1954г., придобива право на пенсия по общия ред през 2016г., когато навърши 61 г. и 8 м., т.е. след 03.08.2016г. Право на ранно пенсиониране при изпълнени всички условия има 3 години по-рано от времето, посочено в примера – 03.08.2016г. или след 03.08.2013г., когато ще бъде на 58 г. и 8 м.

2. Дата на раждане 10.09.1955г. , придобива право на пенсия по общия ред през 2017г., когато навърши 62 г., т.е. след 10.09.2017г. Право на ранно пенсиониране при изпълнени всички условия има 3 години по-рано от времето, посочено в примера – 10.09.2017г. или след 10.09.2014г., когато ще бъде на 59 години.

3. Ако жената е родена на 22.05.1957г. , придобива право на пенсия по общия ред през 2020г., когато навърши 63 г., т.е. след 22.05.2020г. Право на ранно пенсиониране при изпълнени всички условия има 3 години по-рано от времето, посочено в примера – 22.05.2020г. или след 22.05.2017г., когато ще бъде на 60 години.

- Мъже

1. Ако е роден на 13.02.1952г., придобива право на пенсия по общия ред през 2016г., когато навърши 64 г. и 8 м., т.е. след 13.10.2016г. Право на ранно пенсиониране при изпълнени всички условия има 3 години по-рано от времето, посочено в примера – 13.10.2016г. или след 13.10.2013г. когато ще бъде на 61 г. и 8 м.

2. Ако е роден на 08.04.1954г., придобива право на пенсия по общия ред през 2019г., когато навърши 65 години., т.е. след 08.04.2019г. Право на ранно пенсиониране при изпълнени всички условия има 3 години по-рано от времето, посочено в примера – 08.04.2019г. или след 08.04.2016г., когато ще бъде на 62 години.

3. Ако е роден на 16.11.1953г., придобива право на пенсия по общия ред през 2018г., когато навърши 65 години., т.е. след 16.11.2018г. Право на ранно пенсиониране при изпълнени всички условия има 3 години по-рано от времето, посочено в примера – 16.11.2018г. или след 16.11.2015г., когато ще бъде на 62 години.

Предвид изменението след 31.12.2012г. учителите придобиват право на пенсия за осигурителен стаж по парагаф 5,ал.1 от ПЗР на КСО три години по-рано от възрастта им по чл. 68.ал.1от КСО. До тази дата те придобиваха право на пенсия на посоченото основание 3 години по-рано от възрастта по чл.68,ал.1 от КСО за съответната календарна година.

Е – услуги

  • Порталът „ Трудова медицина” позволява използването на новите информационни  технологии при доставката на определен вид услуги.
  • Лесно, бързо и удобно Е-портал предоставя .достъп до следните групи услуги:

- информационни услуги;
- услуги за интерактивна комуникация;
- провеждане на обучителен е- курс;
- предоставяне на необходими документи относно: ЗБУТ, противопожарно досие
- извършване на специализирани измервания